رضا زمردی

واجبات نماز – نیت؛ تکبیرةالاحرام؛ قیام؛ قرائت

کارهای واجب که نماز از آنها تشکیل شده یازده چیز است  ۱. نیت۲. تکبیرة الاحرام۳. قیام۴. قرائت۵. رکوع۶. سجده۷. ذکر۸. تشهد۹. سلام۱۰. ترتیب۱۱. موالات توجه:  بعضی از واجبات نماز «رکن» است یعنی اگر در نماز به جا آورده نشود یا بیش از مقدار واجب آورده شود، حتی اگر از روی …

بیشتر بخوانید »