بایگانی/آرشیو برچسب ها : مطبوعات

خبرنگاری و ماندگاری لحظه ها

خبرنگار_اهمیت آن

زحمات خبرنگارها نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود... شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید. بدون این دوربین‌ها، قلم‌ها و دلسوزی‌های شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت نشده است.»

بیشتر بخوانید »